رکورد قبلیرکورد بعدی

" ...الطبقات الکبیر "


شماره مدرک : ۱۲۷۱
شماره شناسایی : 1243
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ابن سعد واقدی ، محمد، ۱۶۸-۲۳۰ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : ...الطبقات الکبیر[کتاب]/ تصنیف محمد بن سعد کاتب الواقدی .وهو مشتمل ایضا علی السیره الشریقه النبویه؛ عنی بتصحیحه وطبعه ادوارد سخو
وضعيت نشر : تهران: موسسه النصر، [بی ت.]
مشخصات ظاهري : ‮۹ جلد‬ ۲۵س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: افست ازچاپ لیدن ، ۱۳۲۲
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : جلد۱: فی السیره الشریفه النبویه . جلد۲: فی ذکرمغازی رسول الله و سرایاه . جلد۳: فی البدریین من المهاجرین . جلد۴: فی المهاجرین و الانصار معن لم یشهد بدرا ولهم اسلام قدیم .جلد۵: فی اهل المدینه من التابعین ومن کان منهم و من الاصحاب بمکه و الطائف و الیمن والیمامه و البحرین . جلد۶: فی الکوفیین . جلد۷: فی البصریین و البغداد یین والشامیین والمصریین و آخرین . جلد۸: فی النساء. جلد ۹: الفهارس
موضوع : مسلمانان- زندگينامه ها
: محمد بن عبدالله، پيامبر، 53 ق . ه . - 11 ق
شناسه افزوده : سخو، ادوارد، ۱۸۴۵-۱۹۳۰ ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP70 ‬‭.E2T3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۵۹‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۰‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۱‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۳موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۲‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۴موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۳‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۵موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۴‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۶موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۵‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۷موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۶‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۸موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۱۶۷‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۹موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۷۷‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۷۸‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۷۹‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۸۰‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۸۱‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۴۰۸۲‭BP70 ‬ ‭.E2T3‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟