رکورد قبلیرکورد بعدی

" اسلام درایران (ازهجرت تاپایان قرن نهم هجری ) "


شماره مدرک : ۱۲۶۹
شماره شناسایی : 1241
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : پطروشفسکی ، ایلیاپاولویچ، ۱۸۹۱- ، مولف
: L.P. Petroushevsky
عنوان و نام پديدآور : اسلام درایران (ازهجرت تاپایان قرن نهم هجری )[کتاب]/ ترجمه کریم کشاورز
وضعیت ويراست : [چاپ ۴]
وضعيت نشر : تهران: پيام، ۱۳۵۴
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۶۵‬ ص.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه :ص : [ ۵۰۳ ] - ۵۳۲ پاورقی
شناسه افزوده : کشاورز، کریم
رده بندی کنگره : ‭BP63 ‬‭.I7P4 1354‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۷۹۳‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۶۰۹‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۲۵۷۰۰‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۷۷۴۵۷‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۸۸۷۹‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۲۰۷۷‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۵۷۰۷‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۹۰۶‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۶۶۸۴‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۲۴۵۳۵‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۲۴۵۳۶‭BP63 ‬ ‭.I7P4 1354‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟