رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاریخ تحلیلی اسلام تاپایان امویان "


شماره مدرک : ۱۱۸۴
شماره شناسایی : 1157
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : شهیدی، جعفر، ۱۲۹۷ - ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تاریخ تحلیلی اسلام تاپایان امویان[کتاب]/ [نوشته ] جعفرشهیدی
وضعيت نشر : تهران: ستادانقلا ب فرهنگي ، مركزنشردانشگاهي، ۱۳۶۲ -
مشخصات ظاهري : ‮مصور .؛ ‭۲۴‬ س م‬
فروست : مرکزنشردانشگاهی ؛ ۸۹ - تاریخ ؛ ۶
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : اسلام -- تاریخ
رده بندی کنگره : ‭BP50 ‬‭.Sh3 1362‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی8 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۱۰۵‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۱۰۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۱۵۰‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۳۷۸۳‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۳۸۰۷‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۷۳‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۸۷۹۲‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۲۵۶۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۴۹۷۲‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۵۶۳۱۲‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۶۳۱۲/۱‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۸۷۳۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۵۸۷۴۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۳۶۹۳‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۷۴۴۳‭BP50 ‬ ‭.Sh3 1362‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟