رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل ازتاریخ اسلام "


شماره مدرک : ۱۱۸۲
شماره شناسایی : 1155
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : شهیدی، جعفر، ۱۲۹۷ - ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تحلیل ازتاریخ اسلام[کتاب]/ [نوشته ]جعفرشهیدی
وضعیت ويراست : چاپ ۲
وضعيت نشر : [تهران]: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۵۹
مشخصات ظاهري : ‮جلد .؛ ‭۲۱/۵‬ س م‬
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
موضوع : اسلام -- تاریخ
رده بندی کنگره : ‭BP50 ‬‭.Sh3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۶۸۹‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۶۹۰‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۰۹۸‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۰۹۹‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۱۰۰‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۱۰۱‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۵۵۱‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۵۵۳‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۷۴۸‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۵۱۵۴‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۰۹۸۷‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۳۴۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۸۹۲۸۶‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۸۹۲۸۷‭BP50 ‬ ‭.Sh3‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟